fot. pixabay.com

Powiemy także o wsparciu, jakiego potrzebują i jakie otrzymują. Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich animują życie codzienne na wsiach, inwestują, produkują, aktywizują społeczności wiejskie i sumiennie wykorzystują dofinansowania krajowe i unijne.

Posłuchaj

Pola widzenia - 17.05.2020r.