fot. pixabay.com
W obliczu potężnego kryzysu wywołanego pandemią choroby COVID - 19, wszystkie regionalne ośrodki wsparcia ekonomii społecznej dostosowały swoje działania, by oferowana pomoc i wsparcie były odpowiednie do zaistniałych potrzeb i nowej rzeczywistości.

Co ważne, działania SZOWES skupiły się również na terytorium działań rewitalizacyjnych, tj. trzech projektów „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, „Społeczna rewitalizacja”, „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, który obejmuje obszar 71 gmin województwa zachodniopomorskiego. Kontakt z samorządami, lokalnymi liderami, podmiotami ekonomii społecznej pozwolił na zebranie zapotrzebowania oraz szybką reakcję z poszczególnych obszarów.

Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej stały się ostatnio ważnymi instytucjami organizującymi wolontariat i pomagającymi stowarzyszeniom i osobom, które walczą z pandemią.

materiał Joanny Lejtan

W wolontariacką pomoc potrzebującym włączają się różne organizacje. Wśród nich jest Stowarzyszenie 16 Południk, które działa w Chłopach. W jaki sposób członkowie stowarzyszenia włączają się pomoc w czasie pandemii? O tym mówi Ewa Drążkowska, prezes 16 Południka.

materiał Katarzyny Kużel

W czasie epidemii największą wartością dla każdego jest poczucie bezpieczeństwa. Właśnie poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie dla tych, którzy walczą o nasze zdrowie, daje Ewelina Stach ze Sławna, koordynatorka akcji szycia maseczek.

materiał Anny Winnickiej

Na czas trwania kryzysu, jeden z partnerów Sieci OWES, udostępnia Dobre Wsparcie - narzędzie umożliwiające w prosty i intuicyjny sposób zarządzać pracą i przydzielać zadania wolontariuszom i pracownikom działających w terenie na rzecz potrzebujących, którzy muszą w czasie pandemii pozostać w domach.

Z Dobrego Wsparcia w formie aplikacji korzystać mogą również wszyscy wolontariusze, którzy na swoim smartfonie widzą, jakie zadanie, u kogo i gdzie mają do zrealizowania. Dobre Wsparcie udostępniane jest wszystkim chętnym podmiotom i organizacjom posiadającym bazę pracowników w terenie.