prof. Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz rzecznik rządu Piotr Müller
W ubiegłym roku ówczesny wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, przekazał na ten cel symboliczny czek na kwotę 10 milionów złotych. Właśnie rusza remont słynnej wojskowej kantyny.

Opuszczony i nieużytkowany przez prawie dwadzieścia lat gmach po przebudowie będzie nowoczesnym zapleczem dydaktyczno-reprezentacyjnym z wielofunkcyjną salą konferencyjną. Posłuży nie tylko uczelni, ale także mieszkańcom całego miasta i regionu.

Prace nad realizacją projektu właśnie się rozpoczęły i potrwają zgodnie z planem dwa lata. Zakładają gruntowną przebudowę zabytkowego budynku położonego przy ulicy Jana Kozietulskiego 7. Przystosowanie gmachu do nowych potrzeb przewiduje m. in. stworzenie wielofunkcyjnej sali audytoryjnej zdolnej pomieścić, w zależności od przestrzennej konfiguracji, prawie 400 osób. W sali będzie można przeprowadzać zajęcia dydaktyczne, organizować konferencje, a także wydarzenia istotne z punktu widzenia potrzeb mieszkańców Słupska.

Audytorium będzie mogło pełnić funkcję sali bankietowej i widowiskowej. Ponadto w piwnicach przewiduje się lokalizację wielu funkcji towarzyszących takich jak magazyny czy archiwa. Obiekt będzie również dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest częścią zabytkowego zespołu koszarowego, dlatego też przebudowa będzie przeprowadzona z zachowaniem jego historycznego kształtu. Całkowity koszt przebudowy dawnej wojskowej stołówki wyniesie ponad 12 mln złotych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na tę inwestycję 10 mln złotych. Wkład własny uczelni wyniósł ponad 2,5 mln złotych.

jż/iw

Fot. AP Słupsk