fot. Karina Dmyterko
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kołobrzeg należała do jednej z najkrótszych i najefektywniejszych w ostatnim czasie.

Sesja odbyła się bez udziału mediów i publiczności. - Transmisję udostępniliśmy na YouTube. Salę wykorzystano maksymalnie - rozsunięto stoły, a radni siedzieli w przepisowych odległościach. Pani prezydent również uczestniczy w sesji rotacyjnie - powiedział Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta Kołobrzegu.

Za przyjęciem strategii promocyjnej miasta głosowało 13 radnych, 5 - wstrzymało się od głosu, 2 - było przeciw.

Izabela Zielińska uważa, że przyjęcie strategii rozwoju miasta na lata 2020-2025 jest sukcesem: - Część moich uwag uwzględniono, a niektórych - w ogóle nie rozpatrzono.

Jacek Woźniak głosował przeciwko tej uchwale: - Nie powinniśmy dzisiaj procedować nad tym dokumentem. Nie odzwierciedla tego, z czym miasto powinno się zmierzyć w ciągu 2-3 lat.

Adam Hok uznał projekt strategii za kierunkowy dla nowego dyrektora Regionalnego Centrum Kultury: - Nie można przywiązywać się do poszczególnych produktów czy subproduktów. To dalsza wytyczna nad marką, jaką jest Kołobrzeg.

Bartosz Bieńkowski twierdzi, że rozwiązanie polegające na połączeniu ryczałtu i modelu sopockiego w naliczaniu opłat za wywóz śmieci jest korzystne dla kołobrzeżan.

Tematem sesji była także walka z koronawirusem. Ratusz chce pomóc lokalnym przedsiębiorcom i ratować gospodarkę. Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu poinformowała, że pierwsze decyzje mają zostać wypracowane jeszcze w tym tygodniu.

Radni dokonali zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2027. Przyjęli również program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok.

Karina Dmyterko/rż

Posłuchaj

Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta Kołobrzegu
Jacek Woźniak
Izabela Zielińska
Adam Hok
Bartosz Bieńkowski