fot. prk24.pl
W związku z ogólnopolską epidemią koronawirusa regionalne urzędy i zakłady komunikacji wprowadzają ograniczenia dla mieszkańców. Zebraliśmy dla Was informacje, jak w najbliższym czasie funkcjonować będą te podmioty.

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.

Aktualne informacje dotyczące koronawirusa znaleźć też można na stronach:
- Głównego inspektoratu sanitarny
- Ministerstwo Zdrowia 

Potrzebujesz się dowiedzieć więcej o dodatkowym zasiłku opiekuńczym? Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie lub na stronie ZUS, zadzwoń na specjalną linię telefoniczną ZUS: 22 560 16 00.

Pracę wszystkich Zakładów Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych regulują ogólnopolskie postanowienia. I tak, w placówkach ZUS-u pojawiły się skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bezpośredni kontakt z innymi osobami. W dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS-u będzie skrócona do godz. 15.00.

Do 27 marca wprowadzono ograniczony dostęp do urzędów skarbowych. Skarbówka zachęca do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS (poprzez e-PUAP i infolinie). Urzędnicy skarbowi przypominają, że aplikacje Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

KOSZALIN

URZĘDY

Miejskie władze od 16 marca ograniczają funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Obsługa interesantów prowadzona będzie w minimalnym zakresie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Przyjmowane będą tylko osoby mające do załatwienia pilne sprawy. Miejscy urzędnicy proszą o kontakt telefoniczny pod numerem: 94 34 88 600 lub pocztą elektroniczną.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie sprawy można załatwiać jedynie zdalnie. Kontakty:

 • odbiór odpadów komunalnych: tel. 94 3484426, selektywne@pgkkoszalin.pl, zmieszane@pgkkoszalin.pl
 • odbiór odpadów budowlanych: tel. 94 3484439, budowlane@pgkkoszalin.pl
 • umowy / aneksy dot. odbioru odpadów tel. 508373460, bok@pgkkoszalin.pl
 • utrzymanie czystości w mieście tel. 94 3484460, 94 3484465, bok@pgkkoszalin.pl
 • utrzymanie zieleni tel. 94 3484462, 94 3484467, bok@pgkkoszalin.pl
 • sekretariat tel. 94 3484444, pgk@pgkkoszalin.pl
Urząd Stanu Cywilnego informuje, że do 28 marca ceremonie zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się przy ograniczonej liczbie osób. W urzędzie przebywać będą mogli jedynie: młodzi, świadkowie, ewentualnie rodzice oraz jedna osoba, która będzie wykonywać fotorelację. Nie będzie możliwości wypicia tradycyjnej lampki szampana. Inkasenci podatkowi nie będą przyjmować opłat skarbowych. Będzie ich można dokonać w formie bezgotówkowej w kasie urzędu lub w siedzibie mBank przy ul. Okrzei 3 (budynek Galerii „Kosmos”) lub poprzez wpłatę na konto Urzędu Miasta nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033.

Do odwołania wprowadzony zostaje całkowity zakaz przebywania wolontariuszy i innych osób odwiedzających na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. Pracownicy schroniska proszą, by w najbliższych dniach wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie, mailowo lub listownie. Kontakty:
 • sekretariat - tel. 94 3403400, 731953102
 • kierownik schroniska Marzena Kalman - tel. 502027981
 • Kierownik ZUK - Dariusz Papka - tel. 502680774
Ograniczony dostęp mieszkańcy będą mieli także do prokuratur okręgu koszalińskiego. Takie zarządzenie wydał Prokurator Okręgowy w Koszalinie. Poza czasowym ograniczeniem mieszkańców do siedzib prokuratur okręgu koszalińskiego, zarządzenie wstrzymuje też przyjmowanie interesantów zgłaszających się bez wezwania i ograniczenie funkcjonowania biur podawczych prokuratur wyłącznie do telefonicznej bądź elektronicznej formy kontaktów.

Zapoznawanie się z aktami spraw przez strony i ich pełnomocników możliwe będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Osoby przybywające bez wezwania lub zawiadomienia o terminie czynności przyjmowanie będą w siedzibie prokuratury jedynie po uzyskaniu zezwolenia kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników, koszaliński oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa poinformował, że interesanci nie będą przyjmowani w siedzibach jego jednostek organizacyjnych. Urzędnicy zachęcają wszystkich interesantów do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce "kontakt".

KOMUNIKACJA

Od poniedziałku będą obowiązywały rozkłady jazdy z soboty, poza liniami nr 17, 18, 33 dla których ważnym będzie rozkład jazdy z dnia powszedniego.

W ramach działań profilaktycznych, od piątku kierowcy MZK Koszalin nie sprzedają biletów. Można je kupić w: aplikacji „Mobilna Karta Miejska Koszalin”, aplikacji GoPay, biletomatach w autobusach, biletomatach stacjonarnych, punktach sprzedaży przy przystankach (Clausiusa 01, Moniuszki 01, Podgórna 02, Rynek Staromiejski 01, Urząd Skarbowy 02), punktach sprzedaży na stacjach paliw MZK przy ulicy Gnieźnieńskiej 9 i Wąwozowej 1A, punktach sprzedaży w salonach prasowych w holu Dworca PKP i PKS oraz w pozostałych punktach sprzedaży (Armii Krajowej 20, Barlickiego 24, Jana Pawła II 3, Kaszubska 16 A, Łużycka 38, Niepodległości 53 B, Orla 1A, Piłsudskiego 73/1, Sikorskiego 4L, Spółdzielcza 17, Zwycięstwa 46, Zwycięstwa 155).

W każdym pojeździe wydzielono też strefę bezpieczeństwa - pierwszy pomost zostanie zamknięty i oddzielony od pozostałej przestrzeni pasażerskiej taśmą wraz ze stosowną informacją. Tym samym pasażerowie nie będą mogli wsiadać do autobusów pierwszymi drzwiami, także po godz. 20:00. Dodatkowo zawiesza się korzystanie przez pasażerów z tzw. ciepłych przycisków oraz atrybut przystanków na żądanie - każdy będzie przystankiem stałym.

SŁUPSK

URZĘDY

Urzędnicy apelują o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w miejskich spółkach (np. Wodociągi, PGM, PGK) i załatwianie spraw zdalnie - telefonicznie lub za pomocą internetu. Urząd przygotował listę spraw, które można załatwić zdalnie. Można ją pobrać TUTAJ>>

Działalność ogranicza także Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Jego pracownicy proszą o załatwianie spraw zdalnie - telefonicznie lub za pomocą internetu. Wszystkie imprezy, szkolenia i spotkania zaplanowane w terminie 16-27 marca będą w miarę możliwości odwoływane. Kontakt telefoniczny - 59 8487921 i mailowy - wip@um.slupsk.pl.

Prokurator Okręgowy w Słupsku podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz w Prokuraturach Rejonowych okręgu słupskiego (Słupsku, Bytowie, Miastku, Lęborku, Człuchowie i Chojnicach) przyjmowania interesantów. Prokurator prosi, by interesanci wszelkie skargi, wnioski oraz prośby przesyłali pocztą lub mailem, a informacji zasięgali telefonicznie. Wyjątek od tej zasady stanowią osoby, które zostały wezwane przez prokuratora do osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności procesowych postępowania.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Do odwołania, w dni powszednie komunikacja miejska będzie funkcjonować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w okresie wakacyjnym. Oznacza to, że:
 • na liniach 2, 10 i 13 nie będą wykonywane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą "s"
 • nie będą wykonywane wszystkie kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą "X"
 • linia 19 przestanie kursować do Parku Wodnego i tymczasowo (do 1 maja) wybranymi kursami funkcjonować będzie do pętli 3 Maja - działki oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym ulegają likwidacji linie 26 i 27
 • całkowitemu zawieszeniu ulegają linie 8 i 28
Dodatkowo, wszystkie przystanki na żądanie zmieniają charakter na stały. Nie należy więc korzystać z przycisków "stop". Pracownicy Komunikacji Miejskiej apelują, aby pasażerowie - z uwagi na względy higieniczno-sanitarne - kupowali bilety elektroniczne za pomocą aplikacji SkyCash. Informują również, że bilety papierowe są do nabycia w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Kołłątaja 32 (budynek dworca kolejowego). W ramach działań prewencyjnych, pierwsze drzwi wszystkich autobusów zostały wyłączone z użytkowania.

KOŁOBRZEG

URZĘDY

Miejscy urzędnicy proszą o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Miasta w Kołobrzegu i podległych mu jednostkach. Przypominają, że skutecznym rozwiązaniem jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz usług platformy elektronicznej. Za pośrednictwem poniższych stron można składać następujące wnioski o:
 • dowód osobisty,
 • zameldowanie i wymeldowanie,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu i braku osób zameldowanych,
 • udostępnienie danych osobowych,
 • numer PESEL,
 • dopisanie do rejestru i spisu wyborców,
 • odpis aktu stanu cywilnego,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • rejestrację nowo narodzonego dziecka.
www.pips.gov.pl - wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny,
www.biznes.gov.pl - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
www.kkm.kolobrzeg.pl - wniosek o Kołobrzeską Kartę Mieszkańca,
www.ceidg.gov.pl - wpis, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można realizować zdalnie - przelewami bankowymi albo pocztowymi. Ponadto wszelkie wnioski dotyczące podatków i opłat lokalnych można przygotować w formie pisemnej i wysłać pocztą.

O kontakt telefoniczny proszą także pracownicy spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu. Kontakty:
 • faktury i stan licznika - 94 306 74 02
 • umowy na dostawę wody i odbiór ścieków - 94 306 74 07
 • gospodarka wodomierzowa - 603 501 915
 • wydanie warunków technicznych - 94 306 74 10
 • laboratorium - 94 354 89 80pogotowie wodociągowe - 994
 • Biuro Obsługi Klienta - 94 306 74 27
 • skrzynka odbiorcza - sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl
KOMUNIKACJA

Mając na uwadze zdrowie pasażerów oraz kierowców autobusów, spółka Komunikacja Miejska Kołobrzeg prosi o kupowanie biletów nie u kierowcy, a za pośrednictwem Kołobrzeskiej Karty Miejskiej, aplikacji SkyCash oraz GoPay, a także w: punktach obsługi klienta (ul. Grochowska, ul. Jagiellońska) oraz prywatnych punktach handlowych (ul. Mieszka I, ul. Czarnieckiego 2, ul. Zapleczna 1A/7, ul. Trzebiatowska 48B, ul. Złota 7/6, ul. Grochowska, ul. Słowicza 1, ul. Nowogródzka 7/2, ul. Marynarska 2, ul. Koszalińska 72, ul. Tarnopolska 2/10, ul. Noskowskiego 5, ul. Jagiellońska 22A/4U).

SZCZECINEK

URZĘDY


Urzędnicy przypominają, że we wszystkich sprawach z pracownikami Urzędu Miejskiego w Szczecinku kontaktować można się można za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i platformy e-PUAP. Zwracają się do mieszkańców z prośbą wybranie takich form kontaktu.

Wszyscy interesanci chcący uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu powinni wcześniej skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego telefonicznie (94 3714133, 94 3714089, 94 3714088) lub mailowo: e.grudecka@um.szczecinek.pl lub b.bednarska@um.szczecinek.pl.

Numery do pozostałych wydziałów i referatów UM dostępne są TUTAJ>>. Wiadomości drogą elektroniczną należy kierować na adres: urzad@um.szczecinek.pl.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku zwraca się z prośbą o ograniczenie do spraw pilnych kontaktu bezpośredniego z pracownikami obsługi klienta. We wszystkich pozostałych przypadkach prosi o kontakt telefoniczny, listowny lub elektroniczny. Więcej informacji na stronie internetowej: www.pwik.szczecinek.pl.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

W autobusach miejskich pojawiły się zakazy wsiadania przednimi drzwiami. Odgrodzone zostały także części pojazdów w sąsiedztwie kierowców. Na razie nie są planowane zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

PIŁA

URZĄD MIEJSKI


Urzędnicy zachęcają do kontaktu telefonicznego i mailowego z urzędem i podległymi jednostkami. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: www.bip.pila.pl.
telefon: 67 2126210
e-mail: um@um.pila.pl

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Od poniedziałku do odwołania autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile będą kursować według rozkładu jazdy jak w okresie wakacji szkolnych. Oznacza to, że:
 • zawieszone zostaną kursy autobusów linii nr 10, 11 i 19 oraz linii szkolnych - 2 bis, 8 bis, 17 bis, 19 bis i 50 bis,
 • wycofane zostaną autobusy linii nr 17 z ul. Młodych,
 • autobus linii K będzie realizował zadanie przewozowe zgodnie z rozkładem całorocznym,
 • nie będą kursować linie sezonowe, m.in. linia rekreacyjna P nad jezioro Płotki.
MZK informuje, że tymczasowe rozkłady jazdy będą umieszczone na zielonych tabliczkach i tylko one będą obowiązywać.

oprac. ar