fot. UM Słupsk
Temat poszerzenia granic Słupska przewija się w dyskusjach już od 2009 roku. Według radnych, powierzchnia miasta jest bardzo skromna i nie była powiększana w okresie powojennym, z wyjątkiem 1961 roku, gdy do Słupska przyłączono Ryczewo.

Cześć słupskich radnych chce więc powiększyć granice administracyjne miasta. Sprawą miałaby zająć się specjalna komisja, która zbadałaby możliwość i zasadność przeprowadzenia takich zmian.

- Już od jakiegoś czasu dyskutujemy o poszerzeniu granic Słupska. Jest wiele potrzeb z tym związanych i argumentów przemawiającym za tą zmianą. Część radnych chce powołać komisję nadzwyczajną w tej sprawie, która miałaby ten temat zbadać i przeanalizować różne możliwości zwiększenia powierzchni miasta - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Paweł Szewczyk, radny miejski.

jż/ar

Posłuchaj

Paweł Szewczyk, radny miejski