fot. Jacek Żukowski
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku otrzymał zewnętrzny defibrylator AED. Zwiększy on bezpieczeństwo rehabilitowanych pacjentów w przypadku fizjoterapii prowadzonej poza oddziałem kardiologicznym na terenie rekreacyjnym szpitala.

Urządzenie trafiło do słupskiego szpitala w ramach programu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

AED to skrót od nazwy Automated External Defibrillator, czyli Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda osoba, w tym również personel niemedyczny, jest zobowiązana prawnie użyć AED. Małe wymiary i waga AED umożliwiają bezproblemowe zabieranie urządzenia w miejsce ćwiczeń pacjentów.

jż/iw