fot. Jacek Żukowski
Elektroniczna rekrutacja do klas I miejskich szkół podstawowych dotyczy dzieci w wieku 7 lat, które mieszkają w Słupsku. O przyjęcie ubiegać się mogą także niektórzy sześciolatkowie.

- Rekrutacja dotyczy dzieci, które w 2020 roku kończą 6 lat i spełniają jeden z dwóch warunków. Pierwszy z nich to korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, a drugi to posiadanie opinii o możliwości podjęcia nauki wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną - powiedział wiceprezydent Słupska Marek Goliński.

Rodzic wniosek, który można pobrać ze strony internetowej urzędu miejskiego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje do placówki pierwszej preferencji.

- Rekrutacja do przedszkoli ruszy 4 maja, ponieważ do wniosku należy dołożyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego. Jak wiadomo, podatnicy mogą rozliczać się do 30 kwietnia - dodał wiceprezydent Goliński.

Na ostatniej sesji radni zmienili kryteria i preferencje decydujące o naborze do klas pierwszych słupskich szkół dla uczniów spoza rejonu szkoły. Zmienione zostały również kryteria dotyczące rekrutacji do miejskich przedszkoli. Radni jednogłośnie przyznali pierwszeństwo w naborze tym, których rodzice lub prawni opiekunowie płacą podatek PIT na rzecz Słupska.

jż/iw

Posłuchaj

Marek Goliński