fot. publicdomainpictures.net
Coraz częściej słyszymy, że Europa pustynnieje, a Polska jest jednym z krajów, które mają najmniejsze zapasy wody.

Sprawdzaliśmy, jak to wygląda w naszym regionie. Zaczęliśmy od wizyty w Muzeum Wody w Koszalinie w towarzystwie prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Piotr Kroll zapewnił, że w tym miejscu pojawia się ostatnio coraz więcej dzieci i młodzieży, głównie dzięki akcji „Nie wrzucam śmieci do sieci”.

rozmowa z Piotrem Krollem

Działania małej retencji mają na celu likwidację przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody na terenie całego kraju, minimalizację skutków suszy, przeciwdziałanie powodzi i odtworzenie lub zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych. O tym, jak wygląda mała retencja w Lasach Państwowych, mówił nadleśniczy nadleśnictwa Karnieszewice Tadeusz Lewandowski.

rozmowa z Tadeuszem Lewandowskim

Skażona woda, zanieczyszczona instalacja oraz brak odpowiedniej higieny są podstawowymi przyczynami biegunki zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. W rezultacie miliony ludzi na całym świecie ponosi śmierć, szczególnie dzieci poniżej 5. roku życia. Wielu tym przypadkom można by zapobiec. Szacuje się, że możliwe byłoby zmniejszenie ognisk zachorowań nawet o 10 proc. tylko dzięki poprawie warunków sanitarnych wody oraz higieny.

O nowatorskim programie „Plan Bezpieczeństwa Wody” mówią Andrzej Wójtowicz - prezes Słupskich Wodociągów i Piotr Czerwczak - technolog produkcji wody.

rozmowa z Andrzejem Wójtowiczem i Piotrem Czerwczakiem