fot. pixabay.com
Narodowy Funduszu Zdrowia informuje, że tylko w 2019 roku właśnie z powodu niestawienia się u lekarza bez wcześniejszego odwołania wizyty, specjaliści nie udzielili aż 17 milionów porad.

Z sondażu przeprowadzonego przez serwis konsylium24.pl wynika, że 90 procent lekarzy uważa, iż wprowadzenie kar dla pacjentów za niestawienie się na wizytę bez jej wcześniejszego odwołania jest zasadne. Wprowadzenie takiego pomysłu w życie rozważa Ministerstwo Zdrowia.

Niezgłaszanie się na umówione wizyty w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Koszalinie: jaki jest to problem? Z dyrektorem placówki Andrzejem Hamerlą rozmawia Grażyna Preder.

rozmowa Grażyny Preder z Andrzejem Hamerlą

Co o pomyśle odpłatności za nieodwołane wizyty uważa NFZ oraz jak to wpływa na kolejki do specjalistów? Anna Winnicka rozmawiała z Małgorzatą Koszur, rzeczniczką NFZ-etu.

rozmowa Anny Winnickiej z Małgorzatą Koszur

W 9. punkcie art. 20 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest napisane, że „w przypadku, gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8, lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.