Krzesimir Dębski jest znakomitym muzykiem, kompozytorem i dyrygentem. Jest też strażnikiem kresowej pamięci, dla niego - pamięci rodzinnej, bo jego rodzina jest jedną z wielu, które dotknęło piekło rzezi wołyńskiej. Napisał o tym książkę, często też mówi o tym na spotkaniach z publicznością.

Opowiedział też Grażynie Preder.

Posłuchaj

„Wołynska historia Krzesimira Dębskiego” - Grażyna Preder