fot. Jarosław Banaś
Poinformowała o tym dziś prezydent Anna Mieczkowska. Decyzję podjęto po tym jak, Wody Polskie, a następnie burmistrz i wójtowie gmin powiatu kołobrzeskiego oraz Sławoborza zażądali uśrednienia opłat za wodę i ścieki.

Oznaczałoby to niższe taryfy dla mieszkańców gmin, natomiast wyższe dla samych kołobrzeżan.

Działanie porozumienia i realizacja projektu unijnego dorzecza Parsęty od początku były obarczone błędem w efekcie, którego burmistrz i wójtowie zostali oszukani - przypominają samorządowcy, a prezydent Anna Mieczkowska deklaruje, że wyjście z porozumienia nie odbije się na taryfach dla mieszkańców Kołobrzegu.

Jeżeli kołobrzeska rada miasta przyjmie prezydencki projekt uchwały o wystąpieniu z porozumienia międzygminnego, będzie to oznaczało, że każdy z dotychczasowych uczestników samodzielnie opracuje taryfy za dostarczenie wody i odbiór ścieków, które będzie przedkładał do akceptacji Gospodarstwu Wody Polskie.

Więcej w materiale Jarosława Banasia.

jb/red.

Posłuchaj

materiał Jarosława Banasia