Fot. pxhere.com
Przyjęta przez Sejm 20 grudnia, a podpisana przez prezydenta 4 lutego nowelizacja wprowadza między innymi odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Ustawa wprowadza zakaz ustalania lub oceny „zgodności z prawem powołania sędziego” oraz „wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości”, a ponadto wprowadza zakaz „kwestionowania umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa”.

Ustawa wprowadza również zakaz działalności publicznej, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Chodzi o zakaz podejmowania przez kolegia i organy samorządu sędziowskiego uchwał w sprawach politycznych oraz zajmowania stanowisk podważających zasady funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami kandydata na stanowisko I prezesa SN będzie mógł zgłosić każdy sędzia. Jeśli będą problemy z wyborem prezesa i osiągnięciem kworum, to wybór będzie ważny, gdy zagłosuje za danym kandydatem 32 sędziów Sądu Najwyższego.

IAR/iw