fot. Karina Dmyterko
Z inicjatywy burmistrza Gościna Mariana Sieradzkiego zwołano nadzwyczajną sesję rady miasta z udziałem wójtów ościennych gmin w sprawie sprzeciwu wobec działań prezesa MWiK w Kołobrzegu, który wnioskował o wniesienie wyższych opłat za zużycie wody dla gmin.

Padły zarzuty wobec prezesa kołobrzeskich wodociągów - między innymi o niedotrzymanie wcześniejszych ustaleń.

- Dążymy do tego, by taryfy były takie same dla wszystkich samorządów - mówi Marian Sieradzki, burmistrz Gościna. - Każdy udziałowiec ma prawo przeprowadzić kontrolę w spółce. Zachęcam do tego - dodaje Paweł Hryciów, prezes MWiK w Kołobrzegu.

W sprawie ujednolicenia taryf dla Kołobrzegu i ościennych gmin prezes kołobrzeskich wodociągów czeka na decyzję szefa Wód Polskich.

Karina Dmyterko/rż

Posłuchaj

Marian Sieradzki, burmistrz Gościna i Paweł Hryciów, prezes MWiK w Kołobrzeg