fot. MSWiA
fot. MSWiA
fot. MSWiA
fot. MSWiA
fot. MSWiA
Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, który zmieni strukturę organizacyjną Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Centra obsługują całodobowo zgłoszenia, kierowane pod numer alarmowy 112 i 997. W wydarzeniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji brali udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Paweł Szefernaker.

Jak podkreślił szef rządu podczas spotkania z operatorami numeru alarmowego z całego kraju - "Polacy są wam ogromnie wdzięczni, za waszą cierpliwość, pracę i powołanie". "Polska na pewno bez was byłaby mniej bezpieczna, Polacy czuliby się mniej bezpiecznie" - powiedział premier. "To wy w zespoleniu ze służbami specjalnymi, z policją, z Państwową Strażą Pożarną, z Ochotniczą Strażą Pożarną, ze służbami medycznymi, ratowniczymi, wy stanowicie ten korpus, tę kopułę bezpieczeństwa nad Rzeczpospolitą, nad jej obywatelami. Jesteśmy wam za tę pracę wszyscy ogromnie wdzięczni" - podkreślił szef rządu.

W spotkaniu wziął udział również minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który powiedział, że operatorzy numeru 112 wykonują wspaniale swoją pracę. Jest powodem do najwyższego uznania.

Mariusz Kamiński zauważył, że Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. "Tak żeby wzmocnić instytucję, którą tworzycie, żeby nadać dodatkowy status pracownikom tej instytucji, bo wykonujecie zadanie niezwykle ważne z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia państwa, to wy ratujecie dosłownie ludzkie życie, ludzie zdrowie, ludzkie mienie" - powiedział Mariusz Kamiński.

Jak podkreślił szef MSWiA - praca operatorów "jest niezwykle doceniana przez obywateli i przez ministerstwo i przez rząd, a już niedługo parlament będzie mógł procedować nad projektem ustawy wzmacniającej system powiadamiania ratunkowego".

Mariusz Kamiński dodał, że Centra Powiadamiania Ratunkowego stale się rozwijają i otrzymują nowe instrumenty, żeby pomagać obywatelom. Przypomniał, że od stycznia powszechna jest aplikacja dla osób z dysfunkcjami słuchu i mowy. Dzięki niej te osoby mogą skuteczniej skontaktować się z operatorami numeru 112.

Podczas uroczystości wyróżniona została część operatorów numeru 112 i kierowników CPR.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego zmieni strukturę organizacyjną Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Pracownicy CPR otrzymają możliwości rozwoju zawodowego i awansu. W tym celu wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Ponadto operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Powstanie także Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

iar/jr