fot. pixabay.com

Wkrótce po zajęciu wschodnich ziem polskich we wrześniu 1939 roku władze radzieckie rozpoczęły usuwanie z zajętych obszarów ludności polskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Pierwsza deportacja odbyła się 10 lutego 1940 roku.

Wywożono przede wszystkim osadników wojskowych, średnich i niższych rangą urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników kolei. Wywożono całe rodziny.Podczas tej pierwszej masowej deportacji wywieziono ok. 140 tys. osób.

Siarczyste mrozy, ciężka praca przy wyrębie lasów, oraz prymitywne warunki bytowe sprawiły, że śmiertelność wśród tej grupy wywiezionych była najwyższa. Do połowy 1941 roku przeprowadzono cztery takie akcje deportacyjne.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jolanty Rudnik „Zesłanie”.

Posłuchaj

„Zesłanie” - Jolanta Rudnik