W koszalińskiej Zagrodzie Jamno powstały Motanki - lalki dobrych intencji | Źródło: Katarzyna Kużel, Adam Iwaszkiewicz

Motanka to zwykle barwna, niewielka laleczka, która odzwierciedla charakter osoby, która ją wykonuje.

- Zgodnie ze starymi słowiańskimi wierzeniami, ich obecność w domu miała zapewnić dobrobyt mieszkańcom lub obudzić w nich gorące uczucia - mówi Beata Jankowska, prowadząca warsztaty.

kk/ar