fot. prk24.pl
Przypomnijmy, że wójt gminy Szczecinek rozważa likwidację szkół podstawowych w Parsęcku i Gwdzie Wielkiej z powodu zbyt małej liczby uczniów. Podczas spotkań z mieszkańcami, a także na naszej antenie deklarował, że jeżeli liczba uczniów się zwiększy, to placówki nie zostaną zlikwidowane.

To jednak nie rozwiało obaw rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej, którzy napisali list otwarty. Poniżej jego treść.

„My mieszkańcy i rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji likwidacji placówki.

Wzywamy Państwa do głosowania przeciw uchwale intencyjnej w tej sprawie.

Decyzja o likwidacji szkoły nie może opierać się wyłącznie o czynnik ekonomiczny.

Dziwimy się, że radni, którym powierzyliśmy los naszych miejscowości, zamierzają zlikwidować naszą szkołę.

Warunków, w których uczą się dzisiaj nasze dzieci, pozazdrościć mogłyby inne szkoły. Dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Odbywają się zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia emocjonalno-społeczne, ponadto uczniowie uczestniczą od 3 lat w projekcie unijnym „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szczecinek”.

Uczniowie są objęci opieką medyczną i dożywianiem. W kuchni są przygotowywane posiłki dla uczniów z Gwdy Wielkiej i Wierzchowa.

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, który jest integralną jej częścią, składa się z dwóch grup: 5, 6 - letnich dzieci oraz grupy 3,4-latków. Od najmłodszych lat dzieci te mają zajęcia z języka angielskiego i z języka niemieckiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych, wyjeżdżają na liczne wycieczki oraz biorą udział w akcjach szkolnych, przedstawieniach teatralnych.

Dzieci w szkole czują się bezpiecznie. Panuje rodzinna atmosfera. Mała liczba uczniów w klasach pozwala na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia. Nauczyciele dysponują dużą wiedzą na temat środowiska rodzinnego uczniów, co wpływa na stymulowanie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Coraz częściej rodzice decydują się przepisać dzieci ze szczecineckich szkół do szkoły w Gwdzie Wielkiej.

Starsi mieszkańcy wiosek są zbulwersowani informacją dotyczącą próby likwidacji szkoły w Gwdzie Wielkiej. O jej wybudowanie zabiegali przez kilkanaście lat, aby zapewnić swoim dzieciom i wnukom godne warunki do nauki.

Nasza społeczność wiejska jest emocjonalnie związana ze „swoją” szkołą. W niej odbywają się nie tylko zajęcia edukacyjne, ale i wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Obecna polityka państwa zmierza w kierunku dofinansowywania i utrzymywania małych szkół, a nie ich likwidacji.

Mamy nadzieję, że podejmując ostateczną decyzję dotyczącą zamiaru likwidacji Szkoły w Gwdzie Wielkiej, władze zechcą wziąć pod uwagę powyższe argumenty i nie niszczyć tego, co dobre.”

red./iSzczecinek.pl/ar

Czytaj więcej