Swoich reprezentantów zgłaszać mogą: młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady miast i gmin, oraz organizacje działające na rzecz młodzieży, takie jak samorządy uczniowskie i organizacje akademickie.

Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego jest ciałem konsultacyjnym, powołanym przez marszałka województwa. Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii, a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym, instytucjom europejskim. Radni mniej więcej raz na kwartał biorą udział w spotkaniach rady - zwykle w Szczecinie.

Zgłoszeń do rady można dokonywać przesyłając przeznaczony do tego formularz do 31 stycznia - pocztą tradycyjną, lub skanem na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl.

Skład Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zostanie wybrany przez kapitułę.

red./ar