fot. pixabay.com
Umowy z gminami i powiatami na dofinansowanie kwotą ponad 2,8 mln zł usług asystentów wspierających osoby niepełnosprawne podpisał wicewojewoda Marek Subocz.

- Rządowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym - mówi wicewojewoda Marek Subocz. - Asystent osobisty będzie pomagał osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, a także przy robieniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych - dodaje.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów oraz koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

O środki z Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. W ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

red./rż