fot. prk24.pl
Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Kołobrzegu przeciwstawiła się proponowanym przez Wody Polskie stawkom, które zakładają znaczne obniżki taryf w gminach i wzrost opłat w mieście Kołobrzeg.

Miasto ma złożyć odwołanie od decyzji Wód Polskich o uśrednieniu stawek.

Zdaniem Marka Duklanowskiego, dyrektora Wód Polskich w Szczecinie, zróżnicowanie taryf jest krzywdzące dla mieszkańców wielu gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: - Stawki są nadmiernie zawyżane przez podmiot dominujący, czyli Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu. My się temu sprzeciwiamy.

Marian Sieradzki, burmistrz Gościna uważa, że błąd w obliczaniu taryf został popełniony w czasie projektowania połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych w dorzeczu Parsęty: - Kołobrzeg powinien przeprosić gminy za kilkanaście lat oszukiwania w taryfach. Genezą tego problemu jest wspólny projekt Dorzecza Parsęty.

Zapowiadane przez Kołobrzeg odwołanie do Wód Polskich jeszcze nie wpłynęło.

Kołobrzeg posiada 53 proc. udziałów w spółce miejskiej dostarczającej wodę do gmin.

Konferencja dyrektora Wód Polskich wraz z burmistrzem i wójtami odbierającymi wodę z Kołobrzegu odbyła się dziś w Szczecinie.

jb/ar

Czytaj więcej

Posłuchaj

Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie
Marian Sieradzki, burmistrz Gościna