pixabay.com
Finał konkursu zaplanowany jest na 28 marca 2020 roku. Będzie przeprowadzony w formie testu i zadań praktycznych. W czasie konkursu zostanie zorganizowana konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych uczących w szkołach podstawowych. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w koszalińskim Computer College.