fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
Audycję poprowadziła Renata Pacholczyk.

W pierwszej części Grażyna Wiater - zastępca burmistrz Bobolic, Halina Michalak - sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach oraz Juliusz Glaser - prezes Stowarzyszenia OTKKF Bicykle w Bobolicach i prezes UTW rozmawiali o działaniach na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców Bobolic oraz sołectw - m.in. programie Niepodległa, roli organizacji działających w gminie i współpracy z samorządem oraz budżecie obywatelskim.

W drugiej części „Studia Bałtyk” Grażyna Wiater - zastępca burmistrz Bobolic, Joanna Pietrzak, inspektor do spraw oświaty UMiG Bobolice oraz Estera Dadan - dyrektorka miejskiego żłobka dyskutowali żłobku w Bobolicach oraz planach likwidacji Szkoły Podstawowej w Kurowie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji.

red./rż

Posłuchaj

„Studio Bałtyk” z Bobolic