fot. wikipedia
Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc przekazał samorządowi województwa dotację w wysokości 900 tys. zł. Pieniądze te są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony przyrody i parków krajobrazowych.

Z dotacji finansowane będą m.in. wydatki związane z tworzeniem i powiększaniem obszaru, przygotowywaniem projektów planu ochrony oraz działalnością rad parków krajobrazowych. Dotacja obejmie również wynagrodzenia pracowników Służby Parku Krajobrazowego oraz utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

ZUW Szczecin/iw