fot. Jacek Żukowski
W „Słupskim tramwaju” Radosław Tęsny wyjaśniał, skąd wzięły się tak duże kolejki w jego wydziale.

- Związane jest to z wejściem od 1 stycznia nowych przepisów. Automat wydający kolejno numerowane bilety do czynności związanych z rejestracją pojazdów blokowany jest we wczesnych godzinach porannych, po przekroczeniu założonej liczby osób, których sprawy są możliwe do obsłużenia w danym dniu roboczym - podkreśla dodaje Radosław Tęsny.

Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na właścicieli pojazdów kary pieniężne za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu. Jak wyjaśnia nasz gość, kary będą dotyczyły tych, którzy po 1 stycznia nie dochowają obowiązków, a nie wstecz.

- Ten przepis nie dotyczy umów zwartych w tym roku. Apeluję, aby ci, którzy nie mają nic pilnego do załatwienia w naszym wydziale, przyszli do nas po Nowym Roku - zaznacza Radosław Tęsny.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

red./jż

Posłuchaj

rozmowa Piotra Głowackiego z Radosławem Tęsnym