pxhere.com
Wzrosnąć mają również stawki za miesięczny abonament. Podstawowy ma kosztować 200 złotych, teraz kosztuje 140 zł. Planowane jest także zaostrzenie kar za brak opłaty parkingowej.

W uzasadnieniu uchwały władze miasta podkreślają między innymi, że obecne stawki obowiązują od 9 lat i są niższe niż w innych miastach. Chodzi także o potrzebę zmniejszenia liczby samochodów w centrum miasta, większą rotację aut na miejscach postojowych, kwestie środowiskowe i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Decyzję w sprawie opłat za parkowanie radni podejmą na sesji 19 grudnia.

ak/iw