fot. pixabay.com
O pieniądze z programu Maluch+ ubiegać się mogą osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy.

- Dofinansowanie dotyczy zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w niepublicznych w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w 2020 r. - mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 14 lutego 2020 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do urzędu wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronie internetowej programu.

red./ar