fot. Anna Popławska
Zarząd powiatu stwierdza w nim, że nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca przyszłości placówki, a urzędnicy poszukują najlepszego dla niej modelu funkcjonowania.

W sobotę mieszkańcy Sławna protestowali przeciw planom połączenia szpitala w Sławnie ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie. Ich zdaniem, oznaczałoby to likwidację placówki. Postanowili bronić szpitala po informacjach o utworzeniu specjalnego zespołu, który ma opracować koncepcję działania lecznicy w przyszłości.

Brane są pod uwagę trzy warianty: pozostawienie szpitala jako szpitala powiatowego, przejęcie go przez urząd marszałkowski lub połączenie ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie.

W opublikowanym dziś na stronie powiatu stanowisku zarząd powiatu potwierdził m.in., że trzyosobowy zespół opracowuje koncepcję funkcjonowania sławieńskiej placówki od października. "Zadaniem zespołu jest wypracowanie najlepszej, bezpiecznej wizji przyszłości dla sławieńskiego szpitala" - czytamy w dokumencie. Potwierdzono także, że brane pod uwagę są wspomniane wyżej trzy scenariusze.

Zarząd powiatu podkreśla, że na przełomie roku prace zespołu zakończą się stworzeniem koncepcji, która poddana zostanie konsultacjom społecznym i omawiana będzie w gronie zainteresowanych stron.

Dalej powiatowi urzędnicy piszą m.in.: "Stanowczo sprzeciwiamy się formułowaniu oskarżeń, jakoby zarząd powiatu lub radni powiatowi działali wbrew interesom Szpitala. Bulwersujące w naszej ocenie jest również manipulowanie opinią publiczną przez rozpowszechnianie nieprawdziwych, a czasami wręcz absurdalnych informacji. Wszelkie decyzje podejmowane były i będą w trosce o lepszą przyszłość sławieńskiej placówki. Motywacją naszych działań zawsze było i będzie wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i rozwój szpitala w Sławnie. Dowodem tego jest chociażby przekazanie szpitalowi w 2019 r. dotacji na remonty i zakupy inwestycyjne w kwocie 185 tys. zł i wsparcie finansowe w kwocie 1,3 mln zł na spłatę zobowiązań szpitala. Sumując zaś
całą pomoc finansową tylko ostatnich 5 lat (2015 - 2019) to z budżetu powiatu przeznaczono na zadania realizowane przez szpital i jego zobowiązania blisko 10,5 mln zł."

Dziś do sprawy na naszej antenie w audycji Gość Studia Bałtyk odniósł się też Czesław Hoc, poseł PiS, a zawodowo lekarz: - Szpital w Sławnie musi funkcjonować. Po to zrobiliśmy sieć szpitali, aby wypełniać wymóg konstytucyjny, który - zgodnie z artykułem 68 - mówi o tym, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, co jest tożsame z poczuciem bezpieczeństwa zdrowotnego. Wszyscy obywatele, także mieszkańcy Sławna i okolic, muszą mieć - że w razie zagrożenia życia, czy zdrowia - świadomość, że władza publiczna zapewni im właściwą, fachową pomoc. Warto zwrócić uwagę, że przejęcie szpitala przez większą placówkę nie jest zdroworozsądkowe, bo większy szpital wchłonie lekarzy i opłacalne procedury, a pozostawi jedynie opiekę długoterminową, rehabilitację, czy zakład opiekuńczo-leczniczy. A to będzie ze szkodą dla mieszkańców Sławna i powiatu sławieńskiego.

red./ar

Czytaj więcej