fot. ms.gov.pl
Prokuratura bada zdarzenia z okresu, kiedy dyrektorem placówki był profesor Tomasz Grodzki - dziś Marszałek Senatu.

Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu i dotyczy zdarzenia z 2009 roku.

- Mogę potwierdzić, ze w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zostało wszczęte śledztwo dotyczące zachowań o charakterze korupcyjnym. Jednakże z uwagi na dobro postępowania mogę jedynie powiedzieć, że chodzi o zdarzenie z 2009 roku - powiedział - poinformował Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Prokuratura bada także kilka innych wątków korupcyjnych w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Jednym z nich jest jest sprawa domniemanego przyjęcia „na fundację” 500 dolarów od profesor Agnieszki Popieli za operację jej matki - czego miał domagać się profesor Tomasz Grodzki. - Śledztwo jest na początkowym etapie. Jego zakres może się zwiększyć, jeżeli w jego toku zostaną ujawnione inne watki - powiedział Marcin Lorenc.

Kwalifikacja prawna przyjętego śledztwa obejmuje artykuł 228 kodeksu karnego (dotyczącego łapówek), który zagrożony jest karą do 10 lat więzienia.

IAR