fot. nik.gov.pl
W ramach kontroli Programu „Praca dla Więźniów” ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, stwierdzono 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Marek Bieńkowski - nieprawidłowości były związane między innymi z wyłanianiem podwykonawców zamówień: - Powierzano zamówienia podmiotom prywatnym - tzw. podwykonawców, co mocno podkreślamy przy braku jasnych zasad wyborów tychże podwykonawców przez przywięzienne zakłady pracy. Nie była spełniona także gwarancja zatrudnienia osadzonych.

Kontrolerzy wykryli również kilkanaście przypadków zaniżania wysokości czynszu dzierżawionych hal przemysłowych - straty z tego tytułu mogą sięgać nawet 37 mln zł. W związku z wynikami kontroli NIK podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury (8 zawiadomień wysłano, 8 jest jeszcze przygotowywanych).
 
Europoseł PiS Patryk Jaki napisał, że zarzuty postawione przez NIK są absurdalne. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła dziś zastrzeżenia do realizacji programu „Praca dla Więźniów” przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z wynikami kontroli Izba podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury.

Jak napisał w mediach społecznościowych były wiceminister sprawiedliwości - nikt kto pracował nad programem nie zgadza się z zarzutami izby.

Patryk Jaki zaznaczył również, że zarzuty go nie dotyczą, jednak zabiera głos w sprawie, ponieważ „gołym okiem widać, że zarzuty są śmieszne i typowo polityczne”.

„W wyniku wielkiego programu państwo nic nie straciło. Więźniowie poszli do pracy, sami zaczęli pracować na swoje utrzymanie. Ich rodziny otrzymały alimenty, spada powrotność do przestępstw a państwowe firmy zarabiają więcej. Ale i tak źle. Szukamy dziury w całym. Ręce opadają” - napisał polityk PiS.

Posłuchaj

Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK