fot. prk24.pl
Do końca marca 2020 roku minister podejmie decyzję o wygaszeniu instytucji - tak wynika ze zmienionych i uzupełnionych projektów rozporządzeń ministra gospodarki i żeglugi śródlądowej. Dokumenty czekają na rozpatrzenie przez komisję prawniczą i podpis ministra.

Pierwotnie Urząd Morski w Słupsku miał zostać wygaszony 1 stycznia 2020 roku. Po ogłoszeniu tej decyzji do projektu zgłoszono wiele uwag, które zostały uwzględnione.

- W związku z uwagami pracowników urzędu, posłów z Pomorza Środkowego, a także prezesa rady ministrów, minister Marek Gróbarczyk odłożył decyzję o likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku do marca 2020 roku. Decyzja zapadnie po przedyskutowaniu pewnych wątpliwości i osiągnięciu porozumienia - mówi Michał Kania, dyrektor biura prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przeciwko projektowi likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku protestowali, parlamentarzyści, samorządowcy i związki zawodowe pracowników Urzędu. Stanisław Szukała, przewodniczący NSZZ Solidarność w Słupsku, twierdzi, że protest nie ustanie: - Dziś podpisałem pismo o spotkanie z ministrem Gróbarczykiem. Poprosiłem także prezydium rady dialogu wojewódzkiego, żeby odbyła się debata na ten temat. Będziemy walczyli to, by Urząd Morski w Słupsku nie został zlikwidowany.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej twierdzi, że w wyniku wejścia w życie projektowanego rozporządzenia nie dojdzie do redukcji zatrudnienia wśród dotychczasowych pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku.

Zdecydowana większość pracowników urzędu będzie wykonywać swoje obowiązki w dotychczasowych miejscach pracy. Pozostali pracownicy znajdą zatrudnienie w planowanych do utworzenia delegaturach oraz innych terenowych komórkach organizacyjnych pozostałych urzędów morskich. Planowane jest utworzenie delegatur urzędów morskich m.in. w Kołobrzegu oraz w Słupsku.

mb/kk/rż

Czytaj więcej

Posłuchaj

Stanisław Szukała, przewodniczący NSZZ Solidarność w Słupsku
Michał Kania, dyrektor biura prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej