fot. Jacek Żukowski
Z kierownikiem Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” rozmawiał Mariusz Brokos.

- W dorzeczu Słupi wybudowano pierwsze w Polsce sztuczne tarliska dla łososi i troci. Aby umożliwić naturalne tarło należy przede wszystkim odtwarzać szlaki migracyjne ryb poprzez budowę przepławek przy barierach hydrotechnicznych oraz likwidować bariery niewykorzystywane gospodarczo. Łosoś i troć są bardzo do siebie podobne. Dorosły łosoś jest rybą większą niż troć wędrowna. Oba gatunki rozpoczynają tarło jesienią i wczesną zimą, od października do stycznia. Temperatura wody obniża się wówczas do 5 - 6 stopni. Młode ryby pozostają w rzekach do pięciu lat. Potem płyną do morza - powiedział Marcin Miller.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

red/jr

Posłuchaj

Rozmowa z Marcinem Millerem