fot. Jacek Żukowski
Gościem Radia Słupsk był starosta słupski Paweł Lisowski, który w rozmowie z Piotrem Głowackim podsumował rok swojej pracy.

- Pierwszy rok urzędowania zacząłem od projektu budżetu przewidującego dochody na poziomie 94,5 miliona złotych, a zakończyłem z dochodami przekraczającymi 112 milionów złotych. Na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 30 mln złotych, a to w sumie sześćdziesiąt dziewięć zadań, które udało nam się wykonać dzięki wsparciu rządu, wojewody pomorskiego, samorządu województwa pomorskiego i współpracy pomiędzy gminami - powiedział Paweł Lisowski. - Bardzo mocno szukamy źródeł finansowania inwestycji. Przede wszystkim jest fundusz budowy dróg samorządowych. Dzięki temu 50 procent inwestycji jest dofinansowywane ze strony państwa. Nie ma wśród tych pieniędzy 30 milionów złotych rekompensaty z tytułu amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Pierwsza transza tych pieniędzy w wysokości 3,5 miliona złotych wpłynie do naszego budżetu dopiero w 2020 roku i wykorzystamy ją po dodaniu 20 procent wkładu własnego na budowę drogi w gminie Słupsk - dodał starosta Lisowski.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

jż/iw

Posłuchaj

Rozmowa z Pawłem Lisowskim