fot. Sławomir Kamola
Dotyczyły one określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku oraz przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020”.

Pierwsza uchwała związana jest z otrzymaniem przez miasto dodatkowych środków z funduszu rehabilitacji. Z prawie 135 tysięcy złotych radni zdecydowali się przeznaczyć ponad 37 tysięcy złotych na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej oraz ponad 94 tysiące złotych na dofinansowanie niepełnosprawnym zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Przedstawiająca projekt uchwały Joanna Piotrkowska-Ciechomska, pełnomocnik prezydenta do spraw inwestorów kluczowych i zatrudnienia podkreśliła, że wszystkie środki przeznaczone w tym roku na tego rodzaju dofinansowanie zostały już wykorzystane: - Rozpatrzyliśmy pozytywnie 271 wniosków, pozostało nam jeszcze 81. Dzięki zmianie większość z nich zostanie zrealizowana.

Druga uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Koszalin do realizacji programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Jak powiedziała Anna Ginda, pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych, program dotyczyć będzie 45 osób, które mogą liczyć na maksymalnie 30 godzin wsparcia asystenta miesięcznie: - Program skierowany jest do wszystkich osób niepełnosprawnych. Asystent bezpłatnie pomoże m.in. zrobić zakupy.

Obydwie uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie przez 16 obecnych na sesji radnych. Sesja trwała około 10 minut

sk/rż

Posłuchaj

Anna Ginda, pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych
Joanna Piotrkowska-Ciechomska, pełnomocnik prezydenta do spraw inwestorów kluczowych i zatrudnienia