Żyjący na co dzień w Szwecji opozycjonista lat 80., współtwórca NZS, publicysta m.in. „Znaku”, „Arcanów” i „Res Publiki”, zdeklarowany konserwatysta i krytyk m.in. globalizmu, przyjechał do Koszalina z promocją swojej najnowszej książki pt. „Ragnarok. W obliczu anarcho-tyranii i chaosu ludów". Spotkanie w Civitas Christiana będzie jednak także okazją do dyskusji nie tylko o książce.

We wstępie do książki Jarosława Zadenckiego "Ragnarok. W obliczu anarcho-tyranii i chaosu ludów" czytamy: „W mitologii nordyckiej zapowiedzią epoki Ragnarök, epoki „Zmierzchu Bogów”, nadchodzącej apokalipsy, jest panowanie w społecznościach przede wszystkim przywar takich jak rozpusta i chciwość. Jednak tym, co jest najbardziej charakterystyczne dla mitu Ragnarök, jego powiedzmy europejskiej specyfiki, jest przekonanie, że należy walczyć do ostatniej kropli krwi przeciwko siłom zła, choć jest się świadomym tego, że wróg jest tak potężny, że klęska jest właściwie nieunikniona".

Rozmowa o książce będzie zatem dobrym pretekstem do dyskusji w szerszym - filozoficznym, ale też współczesnym politologicznym - kontekście walki dobra ze złem i ścieraniu się cywilizacji.

Jarosław Zadencki to polski filozof, myśliciel polityczny, autor wydanych w latach 90 książek „Wobec despotyzmu wolności" oraz „Lewiatan i jego wrogowie". Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczeń prof. Bronisława Łagowskiego. Działacz Studenckiego Komitetu Solidarności, współzałożyciel i rzecznik SKS-u i Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ (rzecznicy byli sygnatariuszami oświadczeń, protestów, komunikatów biorąc na siebie ciężar represji; budowali niezależne struktury środowisk studenckich, byli obrońcami swobód obywatelskich i wolności słowa).

W kwietniu 1981 r. na I Zjeździe NZS przedstawił swoją koncepcję kształtu tej organizacji, zgodnie z którą NZS miał być organizacją polityczną odnoszącą się do tradycji niepodległościowej i patriotycznej oraz działań na rzecz odbudowy tożsamości narodowej osłabionej wieloletnimi rządami komunistycznymi.

Był współzałożycielem Klubu Myśli Patriotycznej "Jagielonia", o którym mówił: „Wiedziałem, że otaczająca rzeczywistość reżimu komunistycznego jest nienormalna, bolało, że nie żyjemy w suwerennym państwie. Można powiedzieć, że te myśli leżały głęboko u podstaw powstania Klubu Myśli Patriotycznej Jagiellonia, grupy dyskusyjnej, w której podejmowaliśmy rozmowy na tematy związane z historią Polski, niepodległości, demokracji. Zależało nam na kultywowaniu tradycji narodowych, ciągłości historycznej. Spotykaliśmy się co tydzień w piwnicy Klubu pod Jaszczurami. Oczywiście tylko do 13 grudnia 1981, bo po wprowadzeniu stanu wojennego Klub zakończył działalność. Pamiętam jak w nocy, kiedy mnie internowano, miałem ukrytą w mieszkaniu całą torbę książek o Mochnackim. Wyprowadzili mnie w nocy, miałem na sobie pidżamę okrytą płaszczem, w areszcie spotkałem swoich kolegów w podobnych strojach".

Internowany w okresie 13.12.1981 r. – 2.07.1982 r. w Nowym Wiśniczu i Załężu, wielokrotnie aresztowany na 48 godzin za działalność opozycyjną. Zajmuje się głównie problematyką z zakresu filozofii politycznej i bioetyki. Publikował m. in. w „Stańczyku", „Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science", „Reports of Philosophy", „Multiethnica", „Arce", „Arcanach", „Znaku", „Kulturze", „Res Publice", „Przeglądzie Politycznym", „Nowych Książkach", „Czasie Krakowskim".

Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski "Polonia Restituta", Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości POLONIA REDIVIVA.

Książka: „Ragnarök. W obliczu anarcho-tyranii i chaosu ludów” ukazała się we wrześniu tego roku.