Muszą je usunąć odpowiedzialne za nie komitety wyborcze, przypomina Piotr Simiński komendant Straży Miejskiej w Koszalinie.

 - Obowiązkiem pełnomocnika wyborczego jest usunąć plakaty i hasła wyborcze pozostawione na obiektach użyteczności publicznej, na obiektach należących do skarbu Państwa bądź też do samorządu terytorialnego. Wszystkie te plakaty i banery powinny zostać zdjęte do 12 listopada.

Jeśli tak się nie stanie będzie można zgłosić niewywiązanie się z obowiązku do władz gminy. Są one zobowiązane do usunięcia banerów na koszt danego komitetu wyborczego. Wcześniej komitet może zostać upomniany i wezwany do usunięcia plakatów. Jeśli tego nie zrobi grozi mandat do pół tysiąca złotych.

ak/jr

Posłuchaj

Piotr Simiński komendant Straży Miejskiej w Koszalinie: