fot. Radosław Żmudziński
W tym roku uczelnia przyjęła ponad 330 studentów - to rekord w historii koszalińskiej PWSZ. Najpopularniejszymi kierunkami okazały się kosmetologia, fizjoterapia oraz pielęgniarstwo.

Jak powiedział dr Jan Kuriata, rektor uczelni, ten rok akademicki jest szczególny ze względu na jubileusz 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, który będzie obchodzony 14 listopada w Filharmonii Koszalińskiej oraz obowiązującą od 1 października Ustawę o szkolnictwie wyższym: - Niewiele się zmieni w naszym funkcjonowaniu. Prorektorzy będą teraz powoływani przez rektora uczelni, a wcześniej wybierało ich kolegium elektorów. Staliśmy się także tzw. ustawową uczelnią - zostaliśmy wpisani w kategorię publicznych uczelni zawodowych.

Nowo przyjęci studenci mówili, dlaczego zdecydowali się wybrać koszalińską uczelnię: - Będę studiować ratownictwo medyczne. Zawsze chciałam pracować dla dobra ludzi. Wybrałam PWSZ, bo polecili mi ją znajomi i mam do niej blisko.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa kształci w dziewięciu kierunkach. Można studiować m.in. dietetyka, fizjoterapia (magisterskie 5-letnie), wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo (studia licencjackie i magisterskie), ratownictwo medyczne, kosmetologia, bezpieczeństwo narodowe i pedagogika.

Łącznie na PWSZ studiuje ponad 700 osób.

red./rż

fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński
fot. Radosław Żmudziński