fot. Jacek Żukowski
Będzie to miejsce, w którym wszyscy studenci będą mogli załatwiać swoje sprawy i rozwiązywać problemy.

Nowy rok akademicki jest pierwszym, w którym obowiązuje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Wiąże się to z istotnymi zmianami dla wielu uczelni i studentów.

- Zrezygnowaliśmy z funkcjonowania wydziałów. Podjęliśmy taką decyzję podczas obrad uczelnianego senatu. W związku z powyższym przygotowaliśmy strukturę w ramach instytutów badawczo-dydaktycznych, które są pogrupowane pod kątem nowo powstałych dyscyplin naukowych - powiedział Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

- Można powiedzieć, że tworzymy jeden wspólny dziekanat dla wszystkich i to właśnie tam studenci będą mogli załatwiać wszystkie swoje sprawy - dodała Marzena Łukasik, dyrektor biura rektora.

Jedną ze zmian w nazewnictwie w Akademii Pomorskiej jest zmiana nazwy jednego z najsilniejszych wydziałów uczelni. Instytut Historii i Politologii został przekształcony w Instytut Historii.

mp/jż/iw

Posłuchaj

Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku
Marzena Łukasik, dyrektor biura rektora