Wieczór ze sztuką „Jamno - historia i sztuki piękne” | Źródło: Katarzyna Kużel, Adam Iwaszkiewicz

Jamno większości z nas kojarzy się zapewne z kulturą ludową, ale jak się okazuje niezwykle ciekawym elementem sztuki z nim związanej kościół. O tym mogli się przekonać słuchacze wczorajszego wykładu, w ramach Wieczoru ze sztuką „Jamno - historia i sztuki piękne”, który przygotowała Krystyna Rypniewska, kierownik Działu Sztuki Dawnej w koszalińskim muzeum.