Rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność był gościem porannego „Studia Bałtyk”. W rozmowie z Aleksandrą Kupczyk odniósł się m.in. do rozpoczętej w czwartek przez związkowców okupacji siedziby głównej Poczty Polskiej, a także do podwyższenia płacy minimalnej w 2020 roku do 2600 złotych.

- Solidarność prowadzi negocjacje z rządem. W kilku kwestiach udało nam się przekonać radę ministrów do naszych postulatów. To nie jest tylko kwestia „uzwiązkowienia” w służbach mundurowych: policji, służbie celnej czy więziennej, ale i również nowelizacja Kodeksu cywilnego. Pracownicy bezprawnie zwolnieni będą mogli już nieprawomocnym wyrokiem sądu pierwszej instancji być przywracani do pracy - powiedział Marek Lewandowski.

red./rż

Posłuchaj

Gość „Studia Bałtyk”: Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność