fot. prk24.pl
W szkoleniu w Mielnie dotyczącym współpracy i nowym metodom walki z przestępczością zorganizowaną biorą udział funkcjonariusze organów ścigania. Reprezentują oni 18 krajów Unii Europejskiej.

Jak podkreślił pułkownik Piotr Boćko, komendant ośrodka w Koszalinie, spotkanie jest organizowane przez międzynarodową agencję CEPOL i jego efektem ma być stworzenie platformy wymiany informacji wspomagającej walkę z międzynarodową przestępczością: - CEPOL skupia sieć instytucji szkoleniowych, które zaproponują ćwiczenia różnym grupom eksperckim. Dziś szkolenie odbywa się z obszaru przestępczości zorganizowanej. Grupy przestępcze nie znają granic. Łączenie sił przyniesie sukces.

John Reid z Europolu podkreślił, że bez międzynarodowej współpracy nie ma możliwości walki z przestępczością na świecie: - Polska jest ogromnym sojusznikiem i partnerem w walce z handlem ludźmi, nielegalnej migracji czy kradzieży samochodów. Spotkanie zaowocuje wzmocnieniem informacji na temat zorganizowanej przestępczości.

Wojciech Pempko z koszalińskiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej mówił o przykładach skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną: - W ostatnim czasie w RPA zlikwidowaliśmy międzynarodową grupę zajmującą się przemytem papierosów. Była tam też więziona Polka. Dzięki wymianie informacji udało się ją uwolnić.

Spotkanie zakończy się jutro.

rp/rż

Posłuchaj

Wojciech Pempko z koszalińskiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Piotr Boćko, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
John Reid z Europolu