fot. Państwowa Agencja Atomistyki
Premier Mateusz Morawiecki na wniosek ministra środowiska Henryka Kowalczyka odwołał prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzeja Przybycina, a pełnienie obowiązków prezesa PAA powierzył dr. Łukaszowi Młynarkiewiczowi.

Niespełna 30-letni Młynarkiewicz był dyrektorem Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest absolwentem I LO w Słupsku. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jego rozprawa doktorska dotyczyła decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej.

Łukasz Młynarkiewicz jest też członkiem Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

red./jż/rż