Podczas konferencji prasowej opowiedzieli się również za rezygnacją z tzw. klauzuli sumienia w przypadku ginekologów i położnych.

Małgorzata Prokop-Paczkowska, która otwiera listę Lewicy w Koszalinie, odniosła się do kwestii związanych z Trybunałem Konstytucyjnym i Krajową Radą Sądowniczą: - Będziemy wnioskować, aby trzech wybranych sędziów w 2015 roku mogło złożyć ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Chcemy, by w Krajowej Radzie Sądowniczej byli przedstawiciele: sądów rejonowych i okręgowych - po sześciu, apelacyjnych i administracyjnych - po dwóch oraz najwyższego i wojskowego - po jednym

Kandydaci Lewicy do Sejmu zwrócili uwagę na konieczność wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Jacek Wezgraj, trzeci na liście, mówił między innymi o konieczności wprowadzenia ryczałtu na leki na receptę: - Chcemy, by wydatki na ochronę zdrowia wynosiły 6,8 procent przychodu krajowego brutto.

Jerzy Kotlęga, „dwójka” Lewicy do Sejmu w okręgu koszalińskim, zwrócił uwagę, że ugrupowanie stawia również na konieczność zmiany w kształceniu przyszłych lekarzy: - Zwiększymy limity przyjęć na studia. Chcemy uprościć procedury zdobywania specjalizacji i nostryfikacją dyplomu przez obcokrajowców.

rp/rż

Posłuchaj

Małgorzata Prokop-Paczkowska
Jerzy Kotlęga
Jacek Wezgraj