fot. I LO w Koszalinie
Centralna Komisja Egzaminacyjna, że do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego przystąpiło w maju i czerwcu 248 054 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - w tym 156 952 absolwentów liceów ogólnokształcących i 91 102 techników.

Egzaminu nie zdało 8,7 procent absolwentów liceów i 19,1 procent absolwentów techników. Najwięcej, bo 100 procent abiturientów, zdało egzaminy z języka białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego. Najgorzej poszły egzaminy z matematyki - nie zdało ich 11 procent abiturientów.

Jak informuje CKE, w sesji poprawkowej w sierpniu przystąpiło do matury 38 983 absolwentów. Były to osoby, które w maju lub w czerwcu przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej.

Tegoroczni absolwenci stanowili 71 procent wszystkich zdających w sesji poprawkowej.
IAR/rż