Przemówienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Centralnym Ośrdku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie | Źródło: TVP INFO
Prezydent wziął udział w uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę krytej strzelnicy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Andrzej Duda dziękował za pracę funkcjonariuszy, którzy, jak mówił, wykonują dla Polski i Europy „niezwykle ważną służbę strzeżenia granic”.

- Strzegą granic dla bezpieczeństwa interesów gospodarczych, dla zwykłego, codziennego bezpieczeństwa obywateli, dla trwania naszej ojczyzny - zaznaczył prezydent.

TREŚĆ PRZEMÓWIENIA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY W KOSZALINIE:

Szanowne Panie Minister,
Szanowny Panie Ministrze,
Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie Ordynariuszu,
Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowny Panie Prezydencie Miasta Koszalina,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście, na czele z Komendantami, przede wszystkim Panie Komendancie Główny Straży Granicznej,
Panie Generale,
Szanowny Panie Komendancie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, gospodarzu dzisiejszej uroczystości,
Szanowne Panie i Panowie Komendanci,
Funkcjonariusze,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście.

To są bardzo radosne momenty, bardzo lubię uczestniczyć w takich uroczystościach, dziękuję za zaproszenie. Bardzo lubię być świadkiem rozwoju, tego gdy dzieje się coś dobrego. Coś co pozwoli funkcjonariuszom Straży Granicznej, ale nie tylko, bo wiem, że z tego obiektu, z tej nowej strzelnicy, którą dzisiaj erygujemy, będą korzystały także inne służby.

Będzie to z całą pewnością najnowocześniejszy tego typu obiekt w województwie zachodniopomorskim. Cieszę się bardzo, że tak będzie. Cieszę się bardzo, że województwo, cieszę się bardzo, że Koszalin, cieszę się bardzo, że Centralny Ośrodek Szkolenia zyskują nową możliwość rozwijania tutaj umiejętności funkcjonariuszy. Funkcjonariuszy, którzy wykonują w naszej Ojczyźnie i dla naszej Ojczyzny, ale nie tylko, co chcę z całą mocą podkreślić, niezwykle ważną służbę strzeżenia granic. Strzeżenia granic dla bezpieczeństwa interesów gospodarczych, strzeżenia granic dla bezpieczeństwa zwykłego, tego codziennego bezpieczeństwa obywateli, strzeżenia granic dla bezpieczeństwa i trwania naszej Ojczyzny.

Pod tym względem można powiedzieć, że ten ośrodek jest miejscem szczególnym, jego patronem jest Marszałek Józef Piłsudski. Człowiek, który śmiało można powiedzieć odzyskał dla nas, także i dzisiejszych pokoleń Polskę. Swoją determinacją, niezwykłą swoją odwagą, swoim absolutnym przekonaniem o tym, że Polska wróci na mapę Europy i świata, że zabory się skończą, że wróg zostanie pokonany, doprowadził do tego, że Polska rzeczywiście wróciła na mapę Europy i świata. Jest jednym z Ojców Niepodległości, ale jak powiedział o nim kiedyś prezydent Ignacy Mościcki „Marszałek Józef Piłsudski wyrąbał dla nas granice Rzeczypospolitej”.

Państwo dzisiaj tych granic strzeżecie. Będą tych granic, wierze w to głęboko, strzegły kolejne pokolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej już zawsze. Tak jak, wierzę w to głęboko, zawsze trwała będzie Polska.

Cieszę się ogromnie z tego, że będziecie Państwo mogli się doskonalić tutaj w umiejętności ważnej jaką jest umiejętność strzelania. Właśnie po to by bronić granic Rzeczypospolitej, by bronić interesów Rzeczypospolitej, ale także by bronić siebie. Przed bandytami, przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

To będzie rzeczywiście bardzo nowoczesny obiekt, w którym będzie można rozwijać wszelkie umiejętności i realizować pełny cykl szkolenia jaki powinni odbyć funkcjonariusze Straży Granicznej w tym zakresie. To wspaniale, że taka możliwość zaistnieje. Gratuluję obecnym kursantom kursu na stopień oficerski.  Cieszę się, ze Państwo się rozwijacie i życzę Państwu tego, aby Państwa służba przebiegała jak najlepiej, a sam kurs, żeby był nie tylko ciężką szkołą, ale także przyjemnością. Mam nadzieję, że tak jest.

Życzę Państwu na przyszłość jak najlepszej służby. Proszę pozdrowić ode mnie serdecznie najbliższych. Chciałbym, żeby stąd po raz kolejny, po Święcie Straży Granicznej, gdzie gościłem Państwa 16 maja w Belwederze, co było dla mnie wielką radością i przyjemnością, chciałbym żeby moje podziękowania i serdeczne pozdrowienia popłynęły stąd do wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej w całej Polsce. Za codzienną służbę, za jej trud, za to, że wykonujecie Państwo swoje zadania w sposób tak doskonały. Tak doskonały, że jesteście Państwo delegowani również i poza granice naszego kraju, po to żeby wspierać innych w strzeżeniu ich granic w sytuacjach kryzysowych. We Włoszech, w Macedonii Północnej czy na Węgrzech.

Dziękuję, za to, że nas Państwo tak godnie i wspaniale reprezentowaliście. Dowodem tego, jak dobrze funkcjonuje i jak dobrze działa Polska Straż Graniczna jest choćby to, że to u nas została zlokalizowana Europejska Służba Graniczna Frontex. Cieszymy się z tego i będziemy, wierzę w to, dzięki Państwu, tak przynajmniej jak do tej pory świetnie wypełniali nasze obowiązki wynikające ze strzeżenia granic w Unii Europejskiej. Mamy u nas granicę Unii Europejskiej i Państwo z tego obowiązku wywiązujecie się w sposób znakomity, a właśnie dzięki Państwa służbie my możemy z podniesioną głową mówić w Europie – „Tak, Polska realizuje swoje obowiązki w zakresie strzeżenia granicy Unii Europejskiej realizując wszystkie zadania jakie są związane także z funkcjonowaniem u nas strefy Schengen i zobowiązaniami jakie w związku z tym na siebie podjęliśmy”.

Proszę Państwa, ten moment w roku jest też momentem szczególnym jeszcze z innego względu, i dlatego też cieszę się, że dzisiaj właśnie mamy tutaj tę uroczystość w Koszalinie. Otóż 12 września, dokładnie 12 września,  będzie 95. rocznica  wydania przez ówczesnego ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego rozkazu tworzącego Korpus Ochrony Pogranicza. Tę niezwykle ważną formację, która jest dla Państwa wzorem, która jest elementem Państwa tradycji, a która była jedną z najlepszych formacji II Rzeczypospolitej. Gratuluję Państwu tego święta i życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Państwa, dla całej formacji, dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dziękuję bardzo.

red./KPRP/ar