Przemówienie Prezydenta RP w Sianowie
Czwartkowe wystąpienie głowy państwa w Sianowie dotyczyło głównie spraw społecznych.

- Zapisana w konstytucji społeczna gospodarka rynkowa oznacza sprawiedliwy podział dóbr. Takiego rzeczywiście sprawiedliwego podziału dóbr u nas przez długi czas nie było, zaczął się dopiero cztery lata temu - powiedział Andrzej Duda w Sianowie.

Jako spełnione zapowiedzi socjalne prezydent wymienił m.in. przywrócenie wieku emerytalnego i program 500+, a także podkreślił, że rodziny wychowujące dzieci, budujące przyszłość kraju, są wspierane przez państwo.

TREŚĆ PRZEMÓWIENIA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY W SIANOWIE:

Szanowne Panie Minister,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowny Panie Burmistrzu,
Panie Aleksandrze, przepraszam, powinienem powitać Pana pierwszego, proszę wybaczyć: bardzo serdecznie witam Pana Aleksandra razem z Małżonką,
witam Wszystkich Dostojnych Przybyłych Gości,
ale przede wszystkim witam Państwa – Mieszkańców Sianowa!

Dziękuję, że znaleźli Państwo czas, by przyjść na to spotkanie – dla mnie bardzo ważne. Pan Minister Paweł już od dawna mówił mi: „Powinieneś przyjechać do Sianowa, bo jest to u nas miasto wyjątkowe, o wyjątkowej pamięci historycznej”. Rzeczywiście tak jest. Cieszę się, że mogę dzisiaj stać tutaj z Państwem i powiedzieć: „Dziękuję!” – Państwu, Panu Burmistrzowi, władzom miejskim za to wielkie dzieło upamiętniania naszej historii, a tym samym budowania postaw patriotycznych tak bardzo Polsce potrzebnych. Z całego serca za to dziękuję – za tę wielką odpowiedzialność za Polskę i polskie sprawy, dziękuję Panie Burmistrzu.

Rzeczywiście, Powstanie Warszawskie jest wyjątkowym czynem zbrojnym, który ja też noszę bardzo głęboko w swoim sercu i to od wczesnej młodości. Właściwie gdy byłem jeszcze małym chłopakiem – miałem wtedy 12 lat – zacząłem czytać wspomnienia powstańców warszawskich, harcerzy batalionu „Zośka”, i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Potem chodziłem szlakiem ich walki po Warszawie – razem z moim ojcem specjalnie przyjechaliśmy kiedyś do Warszawy, by przejść szlak bojowy „Zośki”. Potem interesowałem się Powstaniem coraz bardziej.

Więc to, że Państwo uhonorowali Waszego powstańca warszawskiego honorowym obywatelstwem, podkreślając jego wyjątkowość, i to, że w tak niezwykle podniosły sposób obchodzą Państwo tutaj każdą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – każdego 1 sierpnia – jest rzeczywiście niezwykłe i bardzo ważne.

Dziękuję też za ten pomnik Poległych za Ojczyznę. Jesteśmy dosłownie kilka dni po 1 września – tragiczna data w naszej historii. 80 lat temu wybuchła II wojna światowa, która pochłonęła prawie 6 mln polskich obywateli. Właściwie nie ma w Polsce rodziny, w której ktoś nie zginąłby lub nie został zamordowany. Dziękuję, że Państwo o nich pamiętają – to niezwykła wartość. Dziękuję, że obchodziliście tak godnie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nie było Państwa tutaj wtedy. Wszyscy przecież tu, w Sianowie, są przyjezdnymi. Po zakończeniu II wojny światowej przyjechali tu Państwo – rodzice czy dziadkowie – szukając nowego życia, nowej możliwości, często wygnani z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, które zagarnęli Rosjanie. Szukali Państwo nowego życia – i znaleźliście je. I tutaj spokojnie je realizujecie. Ale chcę powiedzieć: pięknie je realizujecie.

Bo Sianów jest bardzo ładny, choć miał w swojej historii przecież bardzo trudne chwile. Chociażby nie tak dawno – 12 lat temu – gdy upadły Zakłady Przemysłu Zapałczanego, najważniejszy w mieście zakład przemysłowy. To musiało być – i było – rzeczywiście poważne tąpnięcie. Ale dali Państwo radę – tak jak mówił Pan Burmistrz.

Mimo że gmina może nie ma wielkich dochodów, może nie ma tutaj żadnych spektakularnych wielkich zakładów, ale dzięki dobremu gospodarowaniu, dzięki uczciwym ludziom, którzy zajmują się sprawami publicznymi, ludziom rzetelnym, także z talentem zarządczym, z umiejętnością dobrego gospodarowania środkami, które są, także dzięki życzliwemu gospodarskiemu podejściu ludzi, mieszkańców – Państwa podejściu – Sianów kwitnie. Trzeba to jasno powiedzieć! Cieszę się z tego ogromnie. Z wielką satysfakcją zawsze odwiedzam takie właśnie miejsca, bo dla mnie dobre, mądre gospodarowanie, dobre, mądre i sprawiedliwe dzielenie dóbr, które są do podzielenia, jest niezwykle istotne.

Jest tutaj z nami dwoje ministrów obecnego rządu, którzy – nie mam żadnych wątpliwości – są przyszłością Rzeczypospolitej. Bardzo młodzi ludzie: Pani Minister, Pan Minister. To Państwa reprezentanci. Gratuluję! Bo są to ludzie, którzy właśnie w taki sposób myślą: że trzeba być lojalnym, rzetelnym, uczciwym; lojalnym wobec swojej ziemi, z której się wyszło – to bardzo ważne.

Polska jest wolna, niepodległa i suwerenna od 30 lat. Od 30 lat cieszymy się prawdziwą swobodą i tym, że to naprawdę my decydujemy o naszych sprawach. Uczestniczymy w wyborach, te wybory są uczciwe, chcemy, żeby Polska była jak najsilniejsza, żeby rozwijała się jak najlepiej.

Ale jednej rzeczy przez prawie cały ten okres nam brakowało. Teoretycznie mieliśmy wpisaną do konstytucji zasadę społecznej gospodarki rynkowej. Ale społeczna gospodarka rynkowa przede wszystkim oznacza sprawiedliwy podział dóbr – sprawiedliwy podział tego, co jest wypracowywane przez społeczeństwo.

Państwo doskonale wiecie, że rzeczywiście sprawiedliwego podziału dóbr przez długi czas u nas nie było. Sprawiedliwy podział dóbr zaczął się dopiero cztery lata temu. To jest sprawiedliwy podział dóbr, który także i ja zapowiadałem w czasie swojej kampanii prezydenckiej, mówiąc o programie 500+, mówiąc o tym, że będziemy sprawiedliwie dzielili pieniądze, że zostanie przywrócony taki wiek emerytalny, jak chcieli ludzie, czyli ten poprzedni, który został zmieniony wbrew całemu społeczeństwu.

To były zobowiązania, o których wielu mówiło, że nie zostaną dotrzymane. Otóż, proszę Państwa, zostały dotrzymane. Właśnie dlatego, że jest uczciwa władza. Zostały dotrzymane. Jest program 500+. To jest sprawiedliwy podział dóbr w społeczeństwie. Rodziny wychowujące dzieci, a więc budujące przyszłość Rzeczypospolitej, są wspierane przez państwo. I to nie jest żadna jałmużna, to nie jest żadna pożyczka, to jest normalne podzielenie pieniędzy, które do budżetu państwa wpłacili podatnicy, czyli Państwo, i które zostały przez polskie państwo wypracowane. One są z powrotem rozdzielane między ludzi. Po to właśnie, aby pokazać, że dzieci, ich wychowanie jest dla Rzeczypospolitej bardzo ważne, a trud rodzicielski jest doceniany i wspierany przez władze Rzeczypospolitej.

Teraz program 500+ plus jest programem na każde dziecko. I bardzo dobrze, bo on ma także wspierać młodych, tych, którzy pierwsze dziecko mają. Wspierać ich i zachęcać do tego, aby chcieli mieć drugie i więcej. Pomagać im tym samym dźwigać ciężar wychowywania dzieci.

Cieszę się bardzo, ze te pieniądze są dobrze wykorzystywane. Dzieci jeżdżą na wakacje, dzieci spełniają wiele swoich marzeń, których do tej pory nie mogły spełnić. Dzieci chodzą na dodatkowe zajęcia, języki, różnego rodzaju szkolenia. O to właśnie chodziło.

Dziękuję Państwu za to, że tak to realizujecie. Są prowadzone przez GUS badania w tym zakresie, i jasno z nich wynika, że pieniądze z 500+ są bardzo dobrze przez rodziców spożytkowane. Właśnie dla dzieci. Dokładnie dla dzieci. Z całego serca Państwu za to dziękuję, bo to nas zachęca do tego, żeby wymyślać i wprowadzać kolejne programy, takie jak 300+, czyli jednorazowa pomoc w związku z początkiem roku szkolnego. To są bardzo ważne elementy, takie jak 13. emerytura, która została w tym roku wypłacona, o co prosili po cichu emeryci, że mają trudną sytuację i że proszą, żeby także ich potrzeby dostrzec. Wiem, ze wiele takich doraźnych potrzeb dzięki temu zostało załatwionych.

To jest właśnie sprawiedliwy podział dóbr. Przywróciliśmy ten nieuczciwie podwyższony wiek emerytalny. Jakoś, proszę Państwa, 500+ jest wypłacane, wiek emerytalny obniżony. Miała się Polska zawalić, a tymczasem rozkwita. To dlaczego do tej pory tego nie zrobiono? Dlaczego trzeba było tyle czekać na to, żebyśmy zaczęli funkcjonować jak normalne, uczciwe zachodnie państwo, gdzie tego typu świadczenia po prostu są. I są od dziesięcioleci ważnym elementem polityki prorodzinnej.

Cieszę się, że taką politykę możemy teraz realizować, bo z podniesionym czołem rozmawiam o tym z innymi prezydentami. I mówię, tak, prowadzimy taką politykę. Tak, wspieramy rodziny. Tak, to są duże pieniądze. To jest 120 euro na dziecko miesięcznie.

Podnosimy najniższe wynagrodzenie. Przez ostatnie cztery lata, od 2015 roku wzrosło o 25 procent. Początkowo wzrastało nawet więcej, niż chciały związki zawodowe. Dlaczego? Bo to ważne, bo to się przekłada na wiele elementów podnoszących w Polsce poziom życia. Na tym mi zależy przede wszystkim. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale powtórzę to jeszcze raz: Proszę Państwa, ja będę mógł uznać, że w czasie mojej prezydentury zrealizowałem najważniejsze spoczywające na mnie zadanie, jeżeli na zakończenie będę mógł usłyszeć od zwykłej polskiej rodziny: proszę pana, żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał. Niczego więcej mi nie potrzeba. Naprawdę niczego więcej mi nie potrzeba, niż słyszeć np. że udało się zredukować ubóstwo wśród dzieci o ponad 90 procent. To jest niewyobrażalny sukces. To jest naprawdę coś niebywałego. Ogromnie się cieszę, że mogę współtworzyć taką Rzeczpospolitą. To się dzieje między innymi dlatego, że Państwo tacy jesteście, jak jesteście tutaj, w Sianowie, i w innych miejscach. To się dzieje właśnie dzięki takiej postawie.

Proszę, żebyście nadal tak wychowywali młodych. My potrzebujemy w Rzeczypospolitej, do tego aby wprowadzić w sprawy naszego kraju młodych ludzi wychowanych tak, jak wychowujecie ich tutaj, w Sianowie. W poczuciu wdzięczności dla bohaterów Rzeczypospolitej, dla powstańców warszawskich i dla innych, tych, którzy krwawili się za wolną Polskę. W znajomości naszej historii i najtrudniejszych chwil, w świadomości tego, że Polska jest tak cenna, że ludzie gotowi byli oddać życie po to, żeby była. Więc trzeba się starać ze wszystkich sił, żeby była jak najmocniejsza. Żeby działała jak najsprawniej. Trzeba nią rządzić uczciwie. Trzeba dostrzegać zwykłego człowieka. Dziękuję za to.

Panie Burmistrzu, dziękuję za to wszystkim przedstawicielom władz lokalnych, dziękuję Państwu bardzo i życzę, żebyście pozostali tacy, jacy jesteście. Żebyście byli Państwo uśmiechnięci i żebyście byli ludźmi tak chorymi na Polskę, jak jesteście tutaj. Ogromnie za to dziękuję. Życzę wszystkim powodzenia, życzę realizacji wszystkich planów, życzę realizacji marzeń. Dziękuję za to spotkanie, za poświęcony czas i z całego serca pozdrawiam.

red./KPRP/ar