fot. UM Słupsk
Mural realizowany jest pod hasłem „Kobiety Wolności i Solidarności” i poświęcony jest słupczance, ikonie Solidarności, wieloletniej sędzi Trybunału Stanu oraz radnej Rady Miasta Słupska.

Mural na ścianie siedziby głównej biblioteki wykonuje według własnego projektu Katarzyna Tomasiak - słupska artystka, pedagog i stypendystka prezydenta Słupska w 2014 roku. Koszty związane z wykonaniem muralu ponoszą sponsorzy. Można jeszcze wspierać finansowo tę akcję przekazując datki do puszek znajdujących w instytucjach partnerskich. Uroczyste odsłonięcie muralu zaplanowano na 30 sierpnia.

Anna Bogucka-Skowrońska od 1971 roku wykonuje w Słupsku zawód adwokata. Od początku związała się z demokratyczną opozycją, pomagała w tworzeniu Związku NSZZ „Solidarność”. Była doradcą struktur miejskich i regionalnych, współpracowała z prasą związkową (biuletynem „Solidarność Słupska”). W stanie wojennym internowana i represjonowana. W latach osiemdziesiątych jako adwokat broniła społecznie w kilkudziesięciu procesach politycznych takich działaczy opozycji jak: Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Zbigniew Romaszewski i Bogdan Lis. Brała udział w przygotowaniu założeń reformy prawa karnego dla Okrągłego Stołu.

Była senatorem trzech kadencji i słupską radną miejską dwóch kadencji. Była też członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a od 2007 do 2015 r. - sędzią Trybunału Stanu.

Od lat pomaga członkom „Solidarności”, prowadząc bezinteresownie sprawy represjonowanych, m.in. jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Chełminiacy 1982” w sprawie przeciwko gen. Ciastoniowi i innych za karny obóz wojskowy (internowanie) dla działaczy „Solidarności” w Chełmie.

Otrzymała wiele medali i odznaczeń, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2002) i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2009). W 2015 roku Rada Miejska w Słupsku nadała Annie Boguckiej-Skowrońskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Słupska.

red./UM Słupsk/ar

fot. UM Słupsk