fot. Wikimedia
Z opublikowanego dzisiaj raportu wynika, że - zamiast do ochrony brzegu - wykorzystywany był do innych celów. Chodzi m.in. o inwestycje przy plażach oraz na krawędziach klifów i wałach wydm. Zdaniem NIK-u nie wykonano również badań geotechnicznych. Kontrola dotyczyła inwestycji od 2014 roku do sierpnia 2018.

W raporcie wskazano m.in. na niewłaściwe wytyczenie granicy pasa technicznego na promenadzie nadmorskiej w Mielnie, a także w Rowach i Jarosławcu.

W Ustroniu Morskim spowodowało to, że w bezpośrednim sąsiedztwie powstawało coraz więcej inwestycji. Przeważnie były to duże, betonowe budynki. Według NIK-u niewłaściwą decyzję w sprawie pozwolenia na budowę w pasie ochronnym budynku mieszkalnego z garażem podziemnym w Ustroniu Morskim podjął słupski urząd morski.

- Przy plażach na krawędziach klifów kub wałach wydm powstawały duże, komercyjne betonowe budynki. Gdyby poprawnie wyznaczono granicę pasa, nie byłoby ich teraz. Dyrektor urzędu morskiego mógł nie zgodzić się na te inwestycje w pasie technicznym - powiedział Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Według NIK-u, dyrektorzy urzędów Morskich zbyt często - jako obowiązujące - wyznaczali minimalne wartości szerokości pasa technicznego.

- Nie sprzyja to ochronie wybrzeża, a może wręcz zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia - dodał Krzysztof Kwiatkowski.

Poważne zastrzeżenia są także do organizacji patrolowania pasa technicznego.

- Na przykład 170-kilometrowy odcinek, który podlega Urzędowi Morskiemu w Słupsku, patrolowało zaledwie 28 pracowników, i to wyłącznie w godzinach pracy urzędów oraz rzadko w soboty. Oględziny przeprowadzone przez naszych kontrolerów potwierdziły, że turyści na plaży w Ustce chodzili swobodnie po wydmach, rozbijali tam obozowiska, palili papierosy i śmiecili - podkreślił prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Wnioski, po przeprowadzeniu kontroli przez NIK, dotyczą między innymi:
  • określenia granicznych warunków dopuszczalnego inwestowania w obszarach położonych na koronach klifów,
  • uregulowania współpracy terenowych organów administracji morskiej z organami samorządów gmin i nadmorskich województw w zakresie zarządzania lądowo-morską strefą przybrzeżną,
  • nowelizacji określonych przepisów.
red./rż

Do pobrania

Posłuchaj

Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli