Prokuratura Okręgowa w Koszalinie w związku z nadzorowanym śledztwem w sprawie zaistniałego w dniu 4 stycznia 2019 r. pożaru budynku escape roomu „To Nie Pokój” przy ul. Piłsudskiego 88 w Koszalinie, w którym śmierć poniosło pięć małoletnich pokrzywdzonych, poszukuje świadków, którzy w dniu 4 stycznia 2019 r. byli w pobliżu miejsca zdarzenia oraz udokumentowali za pośrednictwem elektronicznych nośników danych przebieg pożaru escape roomu, jak również przebieg działań prowadzonych na miejscu przez służby ratunkowe.

W związku z powyższym prosi się o kontakt wszystkie osoby,które dysponują zdjęciami lub nagraniami we wskazanym wyżej zakresie,zarejestrowanymi przy pomocy telefonów komórkowych, aparatów lub innych nośników informatycznych.

Świadkowie mogą zgłaszać się do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przy ul. Andersa 34A, 75-950 Koszalin, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, 70-001 Szczecin lub do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, 75-950 Koszalin.

Informacje można też przekazywać pocztą pod wskazane adresy lub telefonicznie pod numer:

  • Prokuratury Okręgowej w Koszalinie 094 34-28-697,
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 91 821 19 00,
  • Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 94 342 91 02.
Informacje można też przekazać drogą elektroniczną pod adres po.koszalin@prokuratura.koszalin.pl.

red/jr