fot. Sławomir Kamola
Wyniki badań próbek wody pobranych z kąpieliska w czwartek pokazują, że liczba enterokoków kałowych mieści się w granicach normy. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koszalinie wydał orzeczenie o przydatności do kąpieli wody w zbiorniku.

Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie poinformował, że „Wodna Dolina” już drugi sezon posiada status kąpieliska, a nie miejsca wyznaczonego do kąpieli. Zgonie z przepisami woda w takim zbiorniku powinna być badana cztery razy w trakcie sezonu. ZOS dotychczas planował pięć takich badań. W związku z ostatnimi wydarzeniami, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zostanie wykonanych łącznie osiem badań.

red./ar

Czytaj więcej